داروهای ناصرخسرو تاریخ گذشته و قاچاق هستند

سخنگوی سازمان غذا و دارو، ضمن تاکید بر کیفیت بالای داروی ساخت داخل اذعان داشت: عموم داروهای موجود در ناصرخسرو تاریخ گذشته یا قاچاق هستند.

خرید غذا

مجله اینترنتی