درخواست رئیس بانک مرکزی از پلیس آگاهی

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اسامی موسسات اعتباری مجاز را معرفی خواهد کرد، از پلیس خواست تا برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و حذف آنها از بازار پولی کشور همکاری جدی‌تری داشته باشد.

بازار بورس

اخبار کارگران