درس‌هایی که باید از ۲۵ بهمن ۸۹ بگیریم

در ۲۵ بهمن درس بزرگی نهفته است، این درس همان است که در انتخابات آینده هم سخت بدان نیازمندیم، هیچ هدفی در ایران به‌اندازه ایجاد، حفظ و تقویت یک شبکه همکار در ایران، برای آمریکا مهم نیست و مهم‌ترین کار ویژه این شبکه هم آن است که سر بزنگاه، حداکثر مقدار ناامنی را به کشور تزریق کند.

دانلود فیلم جدید

اخبار کارگران