درهای ایران به‌روی فعالان اقتصادی ترک باز است

معاون وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه ترکیه دوست همیشگی ایران است و موضع‌گیری‌ها و حمایت‌های این کشور در دوران تحریم را فراموش نمی‌کنیم، گفت: درهای ایران به روی فعالان اقتصادی ترکیه باز است.

خبرگذاری اصفحان

میهن دانلود