در تمرین امروز استقلال چه گذشت؟

حضور روزبه چشمی در برنامه ۹۰ و ناکامی این بازیکن برای تبلیغ یک شرکت اپراتور تلفن همراه به سوژه بازیکنان این تیم تبدیل شد.

روزنامه قانون

قدیر نیوز