در حال حاضر موسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین بررسی‌ها قرار دارد / کلیه کاندیداها باید اظهارنامه دهند که منابع و مصارف‌شان چه بوده است

اکبر ترکان گفت: موسسه ثامن‌الحجج در حال حاضر تحت شدیدترین و جدی‌ترین رسیدگی‌ها قرار دارد به این معناست که دولت با دقت و مراقبت و بدون هیچگونه ملاحظه‌ای وظایفش را انجام می‌دهد.

کیمیا دانلود

باران دانلود