دستور استاندار به فرمانداران: برخورد شدید با متجاوزان به تبلیغات کاندیداها

سیدحسین هاشمی گفت: به فرماندارانی که این تخلفات در حوزه آنها رخ داده گفتم تا به شدت با عوامل متخلف برخورد کنند و در این جهت با هیچکس تعارف نداریم.

گوشی

تلگرام