دمای هوای استان تهران افزایش می یابد

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: براساس بررسی و تحلیل اطلاعات و نقشه های پیش یابی هواشناسی، از فردا(سه شنبه) دمای استان تهران به صورت تدریجی افزایش می یابد.

تکنولوژی جدید

مرجع سلامتی