دهقان: اگر در لیست اصولگرایان نباشم، شیرینی پخش می‌کنم/ حاضر نیستم یک ساعت در مجلس بمانم

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه لیست اصول‌گرایان متشکل از افراد مذهبی و ولایتی است گفت: اگر در لیست اصول‌گرایان نبودم، شیرینی پخش می‌کنم.

خبر دانشجویی

آگهی استخدام