رئیس سازمان انرژی اتمی: برجام فضای لازم برای تعامل سازنده با جهان را فراهم کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی، برجام را نتیجه حمایت های رهبر معظم انقلاب، تدبیر دولت و پایداری ملت ایران دانست وگفت: با این پیروزی بزرگ که در پرتو دیپلماسی هوشمندانه جمهوری اسلامی به ثمررسید، ضمن حفظ دستاوردهای هسته ای، فضای لازم برای تعامل سازنده با جهان فراهم شده است.

گوشی

تکست آهنگ