راهکار فرار از بیماری‌های قلبی و عروقی

بیماری‌های قلبی و عروقی با کنترل عوامل اصلی خطر از جمله رعایت برنامه غذایی صحیح،قابل پیشگیری است و به گزارش همشهری آنلاین، به همین خاطر توجه به مصرف روغن و چربی که بر کلسترول خون، چاقی، فشارخون تاثیر دارد نقش مهمی ایفا می‌کند.

فیلم سریال آهنگ

ترانه