رمز مخفی داعش را پیدا کنید

به نظر می‌رسد روزهای آخر نیروهای تكفیری داعش نزدیك باشد! شهرهای تصرف شده توسط آن‌ها بازپس گرفته می‌شود و اربابان عربی آن‌ها در حاشیه‌ی خلیج همیشه فارس در شكست‌های پی‌درپی داعش به عزا نشسته‌اند.

پرس نیوز

موبایل دوستان