روحانی: دولت در انتخابات یک شب آرام نداشت/مردم در هفت اسفند به بداخلاقی ها پاسخ دادند

رییس جمهور با بیان اینکه قول دولت به مردم برای انتخابات رقابت حداکثری و مشارکت حداکثری بود گفت: دولت همه توان خود را به کار گرفت تا افرادی که می توانند در انتخابات شرکت کنند بیشتر و بیشتر شوند.

گوشی

موزیک جوان