روزنامه اتریشی:چین به کمک ایران درتلاش برای تحقق راه ابریشم است

روزنامه پرسه چاپ اتریش امروز (یکشنبه) در تحلیل صفحه سیاسی خود با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری چین «شی جین پینگ» به ایران نوشت : جمهوری خلق چین می خواهد به کمک ایران رویای راه ابریشم را تحقق و مسیر نوینی از همکاری ها را با چشم اندازهای جدیدتر ترسیم کند.

خبرگذاری اصفحان

استخدام ایران