روسیه: به سوخو-۳۵ نزدیک نشوید

معاون نخست وزیر روسیه، با اشاره به امکانات و قدرت جنگنده‌های “سوخو-35” که روسیه اخیرا در سوریه مستقر کرده، از همه طرفها خواست فکر نزدیک شدن به این جنگنده ها را از سر بیرون کنند.

خرم خبر

سپهر نیوز