رونمایی از قرارداد عجیب یک بازیکن + سند

وبسایت برنامه ۹۰ مدعی شد در حالی که فوتبال ایران در شرایط مالی بحرانی به سر می برد، اویبک کیلیچف یکی از بازیکنان خارجی برای یک بازی ۴۰۰ میلیون تومان گرفت و رفت.

تلگرام

خرم خبر