زرافه ایرانی بعد از ۴۰ سال به خانه بازگشت

فسیل‌های ایرانی که 40 سال قبل برای کارهای مطالعاتی به آمریکا ارسال شده بودند، به ایران بازگشتند، این مجموعه شامل یک گونه زرافه ایرانی است که برای اولین بار به دنیا معرفی می شود.

فانتزی

میهن دانلود