زمان واریز یارانه بهمن‌ماه مشخص شد

یارانه نقدی بهمن‌ماه ساعت 24 دوشنبه همزمان با 26 بهمن‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

تکنولوژی جدید

مدرسه