زمزمه های خداحافظی با تعلیم و تربیت مدارس/ خصوصی سازی بلای جان مدارس کشور

یکی از استثنائات و مهم‌ترین موارد خصوصی سازی در نگاه آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد مدرن) بخش آموزش و پرورش است که نباید به دنبال آن بود.

دانلود فیلم جدید

پرشین موزیک