زندگی با طعم غبار در یزد

یزدـ وزش طوفان در یزد، گرد و غبار شدیدی را در هوا پراکنده کرده به نحوی که آسمان هم اکنون همرنگ کویر به رنگ خاک درآمده و تنفس را برای مردم مشکل کرده است.

مد روز

موبایل دوستان