زورش می‌رسد که زور بگوید!

استفاده از اخبار رسانه‌های دیگر با ذکر منبع خبر، برای رسانه‌ای که داعیه‌دار ماندن در کوران رقابت رسانه‌ای است، مؤلفه‌ای حیاتی محسوب می‌شود، اما در شرایطی که رعایت این اصل به عنوان یکی از ضرورت‌های اخلاق رسانه‌ای، این روزها نه تنها در رسانه‌های رسمی که حتی در شبکه‌های اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرد، این مقوله بعضا از سوی بخش‌های خبری صداوسیما، به عنوان یکی از حجیم‌ترین رسانه‌های کشور، به فراموشی سپرده می‌شود.

cars

خرید غذا