ساخت رایانه‌ای متشکل از تنها ۵ اتم

پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در زمینه ساخت تراشه‌ها و پردازنده‌ها در سال‌های اخیر باعث شده مغز متفکر دستگاه های دیجیتال به تدریج قدرتمند تر و همچنین کوچکتر شوند و بتوان از آنها در ابزارهایی استفاده کرد که تا پیش از این نمونه های آنان تنها در فیلم های علمی – تخیلی دیده شده بود.

خبر جدید

ابزار رسانه