سحر قریشی: هنوز کل سینمای ایران را نمی‌شناسم چه برسد به سینمای جهان

سحر قریشی بازیگری است متعلق به اواخر دهه ٦٠ هجری‌خورشیدی؛ دهه‌ای که ایده‌آلش با دهه ٥٠ خیلی فرق می‌کند.

روزنامه قانون

روزنامه قانون