سردار سلیمانی در کنار فرمانده ارتش پاکستان / عکس

صفحه منتسب به سردار سپاه پاسداران در اینستاگرام تصویری قدیمی را از وی به همراه فرمانده ارتش پاکستان منتشر کرده است.

خرید غذا

خرید غذا