سفیر ایران در آنکارا: روحانی به ترکیه سفر خواهد کرد

علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا گفت: دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در ماههای آتی برای شرکت در سومین اجلاس شورای عالی همکاریهای راهبردی ایران و ترکیه به آنکارا سفر خواهد کرد.

دانلود موزیک

خبرگذاری اصفحان