شانس ایناریتو برای دریافت اسکار افزایش یافت / کارگردان «بازی تاج و تخت» جایزه گرفت

انجمن کارگردانان آمریکا ایناریتو را به عنوان بهترین کارگردان سال ۲۰۱۵ برگزید و کارگردان «بازی تاج و تخت» بهترین کارگردان یک سریال درام شد.

موسیقی روز

روزنامه قانون