شایع‌ترین علت نارسایی قلبی را می‌شناسید؟

نارسایی‌های قلبی این روزها مشکل بسیاری به حساب می‌آید اما در میان این نارسایی‌ها به گزارش واحد مرکزی خبر یک مورد از همه آنها شایع‌‌تر است.

موسیقی روز

اندروید