شعر/ عاشق ترین سردار

منصور نظری، شاعر متعهد کشورمان، قطعه مثنوی «عاشق ترین سردار» را به سردار فاتح خیبر شهید حاج محمد ابراهیم همت تقدیم کرده است که متن کامل آن چنین است.

اخبار دنیای دیجیتال

صبحانه