شورای عالی اشتغال نیمه‌تعطیل شد

در حالی که جلسه شورای عالی اشتغال برای اشتغال زایی جوانان بیکار تصمیم‌گیری می‌کند در دولت یازدهم تنها ۶جلسه برگزار شده است و هیچ‌کدام از مصوبه‌های آن نتوانسته حتی بخشی از مشکلات اشتغال جوانان را کاهش دهد.

تکنولوژی جدید

فستیوال فیلم