صالحی: حتی اگر برجام هم نبود، برخی محدودیت­‌ها وجود داشت

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده بعد از برجام گفت: برخی محدودیت­‌ها اگر برجام هم نبود وجود داشت، ما هیچ حقی را ولو اینکه به دنبال محقق کردن آن نباشیم واگذار نکرده­‌ایم؛ اما محدودیت­‌ها را پذیرفته­‌ایم.

سیستم اطلاع رسانی

تکنولوژی جدید