صلاحیت حضرتی و پروانه مافی تاییدشد/در مناطق تک‌نماینده،حوزه انتخابیه نامزدهای اصلاح‌طلب تغییر می‌کند

با بررسی اخیر شورای نگهبان، چهره‌هایی همچون الیاس حضرتی و پروانه مافی تایید صلاحیت شدند.

اخبر جهان

افق