صنعت حمل و نقل ریلی آماده استفاده از فاینانس ۵۰ میلیارد دلاری است

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آمادگی برای انجام طرح های توسعه ای همه پروژه های حمل و نقل ریلی کشور برای استفاده از فاینانس ۵۰ میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی دولت خبر داد.

آلرژی و تغذیه

اخبار کارگران