طالبان به دنبال رهبری واحد

پس از انشعاب «ملا رسول» از گروه طالبان افغانستان و درگیری‌های درون گروهی در برخی مناطق این کشور، یکی از فرماندهان نزدیک به سرکرده انشعابی طالبان اعلام کرد که حمایت مخالفان از «ملااختر منصور» افزایش یافته است.

بازی آزاد

عرفان دینی