طرحی که امنیت شغلی خبرنگاران را تامین می‌کند

دبیر کل انجمن روزنامه نگاران دفاع مقدس با اشاره به برخی کاستی ها در حوزه حمایت مبنایی از خبرنگاران و تامین امنیت و آینده شغلی این قشر، از طرح یارانه بیمه خبرنگاران تقدیر کرد.

اتومبیل

لردگان