طرح آمریکا برای استقرار نیروی نظامی بیشتر در اروپا

مستند «به سوی آسمان» که روز دوشنبه 17 اسفند از شبکه افق پخش می شود به ماجرای حمل مواد خطرناک شیمیایی توسط خطوط هواپیمایی مسافربری رژیم صهیونیستی می پردازد.

عکس های جدید

میهن دانلود