ظریف: ایران از حضور تجار و صاحبان صنایع قزاقستان استقبال می کند

وزیر امور خارجه گفت: از حضور تجار و صاحبان صنایع قزاقستان استقبال می کنیم و برای تقویت روابط همه جانبه ۲کشور اهمیت زیادی قائلیم.

دانلود سریال

سیستم اطلاع رسانی