عارف: مردم در روز انتخابات بن‌بست‌شکن باشند

رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت:‌ مردم ما باید بن‌بست‌شکن باشند. اگر مردم با صندوق رأی قهر کنند دشمن اصلاحات پیروز می‌شود.

سایت استخدامی

موبایل دوستان