عکس/ گپ و گفت امام(ره) با یاسر عرفات

یكی از مواردی كه تحت تاثیر سقوط شاه و برقراری نظام جمهوری اسلامی قرار داشت؛ قطع رابطه ایران با رژیم صهیونیستی و حمایت از مبارزین فلسطینی بود.

شهر خبر

ابزار رسانه