عکس/ حسین شریعتمداری بر تخت بیمارستان

مدیر مسئول کیهان که به علت کسالت و انجام معاینات پزشکی در بیمارستان بستری است درباره وضع سلامتی خود گفت: به برکت دعای مردم حالم خوب است و مثل همیشه در خدمت انقلاب.

باران فیلم