عکس/ دعای امام صادق (ع) در پست محمدرضا گلزار

محمد رضا گلزار بازیگر عرصه سینماو تلویزیون حدیثی از امام صادق ع در خصوص شروع كار و تلاش روزانه در اینستاگرام خود منتشر کرد.

اندروید

اندروید