عکس / زن مسلح در دانشگاه تهران

زن محجبه مسلح در محوطه داخل دانشگاه تهران به عکاس “کاوه کاظمی” ایست می دهد؛ این زن یکی از انقلابیون مسلحی است که پس از اشغال دانشگاه تهران به دست نیروهای انقلابی مامور برقراری امنیت شده است. این عکس در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ یعنی یک روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی برداشته شده است.

خرم خبر

پرشین موزیک