فرزند آیت‌الله حائری شیرازی: جامعه مدرسین و جامعه روحانیت با حیثیت پدرم بازی کردند

فرزند آیت الله حائری شیرازی نسبت به کناره گیری پدر خود از کاندیداتوری مجلس خبرگان واکنش نشان داد ونوشت: نفاق هیچگاه مورد عنایت الهی قرار نخواهد گرفت.

باشگاه خبری ورزشی

خبرگذاری خوزستان