فیلم/مردی که زیر کامیون رفت و زنده ماند

یورو نیورز فیلمی منتشر کرده که در آن یک مرد چینی در حین دوچرخه سواری به زیر کامیون رفت و به گونه ای معجزه آسا زنده ماند.

گوشی

ساخت بنر