قالیباف:‌ارتباطی میان گودبرداری ایران زمین و بزرگراه صدر وجود ندارد

شهردار تهران با رد هرگونه ارتباط و تهاتری میان گودبرداری خیابان ایران زمین متعلق به “ب.ز” و پروژه بزرگراه صدر، افزود: پیمانکاران این پروژه مشخص هستند، سازنده بزرگراه طبقاتی صدر قرارگاه خاتم الانبیا بوده است.

اندروید

ابزار رسانه