قاچاقچیان چوب دو مامور منابع طبیعی آران وبیدگل را زخمی کردند

مسئول واحد بیابان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل از زخمی شدن دو مأمور این اداره در درگیری با قاچاقچیان چوب تاغ در بخش کویرات این شهرستان خبر داد.

فیلم سریال آهنگ

تکست آهنگ