قتل یک مرد ۳۳ ساله با تیوپ

همزمان با کشف جسد پسر ۳۳ساله که با تیوب به قتل رسیده بود، رمز گشایی از این جنایت از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی، آغاز شد.

اخبار

هنر