لاوروف: مسکو گدایی واشنگتن را نمی‌کند

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد گرچه مسکو تمایل دارد رابطه روسیه با آمریکا به سمت مصلحت‌گرایی بیشتر پیش رود اما به هیچ وجه گدایی رابطه بهتر با واشنگتن را نمی‌کند.

world press news

عرفان دینی