ماجراجویی خطرناک عربستان در منطقه

عربستان سعودی که با سپری شدن حدود ۱۱ ماه جنگ زمینی و هوایی علیه یمن، یکی از فقیرترین کشورها در جهان نتوانسته است این جنگ را به نفع خود و هم پیمانانش به پایان برساند اکنون از آغاز عملیات زمینی در سوریه سخن می‌گوید.

وبلاگ اطلاعات

استخدام ایران