ماجرای بالکن در مذاکرات هسته‌ای از زبان ظریف

وزیر امور خارجه در برنامه دید در شب حضور پیدا کرد و در مقابل دوربین این برنامه گفتگویی مفصل با مجری سابق صدا و سیما داشت.

روزنامه قانون

دانلود نرم افزار