مارک تیمر:در ایران احساس امنیت کردم

مدیر کل امنیت یوفا درباره امنیت ورزشگاه آزادی گفت: با وجود اینکه ۸۰ هزار هوادار در بازی پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه حضور داشتند اما احساس امنیت کردم.

مرکز فیلم

تلگرام